Топики по докладу акима города Талдыкорган А.Д.Масабаева

1 топик

2023 жылы Талдықорғанда жеке құрылыс компаниялары және жергілікті бюджет есебінен 6 көпқабатты тұрғын үй ел игілігіне берілмек

Облыс орталығының Әлімжанов көшесінің бойында орналасқан 60 пәтерлі көпқабатты қос үй қолданысқа беруге дайын. Пәтерлерді бөлу жұмыстары ағымдағы жылдың ақпан айында жүргізіледі.

«Жаңа пәтерлерге маусым айында  1000-нан астам талдықорғандық қол жеткізбек. Жалпы есеппен 35 тұрғын үйді ел игілігіне тапсырылмақ. 2023 жылы Талдықорғанда жеке құрылыс компаниялары есебінен 275 пәтерлі 6 көпқабатты тұрғын үй қолданысқа енгізіледі. Сондай-ақ, 9 шағын ауданда 218 пәтерлі 6 үйдің құрылысы басталады», – дейді Талдықорған қаласының әкімі.

6 многоэтажных домов планируется ввести бюджетными, частными застройщиками в 2023 году

К заселению готовы! Два дома на 60 квартир по улице Алимжанова города Талдыкорган готовы принять своих первых жильцов. Распределение квартир будет обеспечено в феврале этого года.

«И еще более 1000 квартир будут готовы к заселению в июне 2023 года. К распределению готовят 35 жилых домов. Частными застройщиками в этом году планируется ввод 6 многоэтажных жилых домов на 275 квартир. Кроме того,  в текущем году будет начато строительство 6 домов в 9 микрорайоне с 218 квартирами», – сказал аким города Талдыкорган.

2 топик

2023 жылы Талдықорғанда 69,3 шақырым газ құбыры тартылмақ

Ағымдағы жылы қаңтар айының соңына дейін «Үйтас» саяжайының тұрғындары табиғи газбен қамтылады.  Бұл дегеніміз екі мыңнан астам саяжай тұрғыны көгілдір отынға қол жеткізеді деген сөз.

«2022 жылдың қыркүйегінде басталған 8-шағын ауданға газ құбырын тарту жұмыстары үстіміздегі жылдың наурыз айында аяқталып, 16 тұрғын үй көгілдір отынға қосылуға мүмкіндік алады. Биыл 2 нысан бойынша жобалау жұмыстары өз мәресіне жетпек, оның бірі қаланы газдандырудың негізгі жобасына енбеген желілер мен Мойнақ ауылындағы желілер құрылысы», – деп атап өтті Әсет Масабаев.

Айта кету керек, әлі де 4 мыңға жуық көгілдір отынмен қамтылмаған тұрғын үй секторы бар. Бұл Қаратал, Қызылтас, Мерекелік, Балықты, Сарыбұлақ, Алмалы, Ащыбұлақ, 1-бөлім саяжай қауымдастықтары. Облыстық энергетика басқармасының мәліметінше, бұл учаскелерге газ тарту бойынша жобалау жұмыстары биыл басталмақ.

69,3 км сетей газоснабжения будет построено в Талдыкоргане в 2023 году

До конца января текущего года подача газа будет обеспечена в дачном обществе Уйтас. Охват составит более двух тысяч домов. 

«Также, в сентябре 2022 года начаты работы по строительству сетей газоснабжения в 8 мкр. В рамках данного проекта, к марту этого года природным газом обеспечат 16 домов.  В текущем году будет завершено проектирование по 2 объектам: сети, не вошедшие в основной проект газификации города и строительство сетей в с.Мойнак», – отметил Асет Масабаев.

Стоит отметить, на сегодняшний день до сих пор природным газом еще не охвачены порядка 4 тыс. участков. Это дачные общества: Каратал, Красный камень, Мерекелик, Балыкты, Сарыбулак, Алмалы, Ащибулак, ИЖС 1-отделение. По информации областного управления энергетики, проектирование данных участков начнется в этом году.

3 топик

Талдықорғанда ауыз су мәселесі оңтайлы шешілуде

2023 жылы 85,2 км сумен жабдықтау және су бұру желілерін салу жоспарланған

Ағымдағы жылдың 2-жартыжылдығында 141 көшеде ұзындығы 71 км су және кәріз желілерін салу жөніндегі жоба іске асырылады. Сондай-ақ, Ұлан әскери қалашығында, Жастар1/1 және Еркін ауылында желілерді салу және реконструкциялау қолға алынады.

«Ащыбұлақ саяжайында сумен жабдықтау желілерінің жұмысы толығымен аяқталып, 700-ге жуық тұрғын таза сумен  қамтамасыз етілді.  Сонымен қатар, наурыз айында Қызыл тас және Қаратал саяжайының 6 мыңға жуық тұрғыны таза ауыз суға қол жеткізбек», – деп хабарлады Талдықорған қаласының әкімі.

Строительство 85,2 км сетей водоснабжения и водоотведения запланировано на 2023 год в Талдыкоргане           

Чистой воде быть! Во 2-м полугодии текущего года начнется реализация проекта по строительству сетей воды и канализации протяженностью 71 км на 141 улице. Также будет начато строительство и реконструкция сетей в военном городке Улан, ИЖС Жастар1/1 и села Еркин.

«В дачном обществе Ащыбулак работы сетей водоснабжения уже полностью завершены.  Тем самым обеспечена подача воды около 700 жителям.

В марте текущего года доступ к чистой питьевой воде получат жители дачных обществ Красный камень и Каратал. Охват составит почти 6 тысяч жителей», – подчернул аким областного центра.

4 топик

Талдықорған жолдарының 82% қанағаттанарлық жағдайда

2022 жылы облыс орталығының 45,4 шақырымы жөнделді. Қаланың 20 көшесінде 10,5 км жаңа жол салынды. Дегенмен, 12 көшеде 7,8 км жоспардан артта қалушылық бар. Мұның себебі – кейбір мердігер ұйымдардың жұмысына салғырттығы.

Мәселен, орташа жөндеу бойынша шарттық міндеттемелерін орындамаған «Ярус» ЖШС және «СтройПроект-21» ЖШС мердігерлерінің істері сот қарауында.

«Биылғы жылы жалпы 18,3 км жаңа жол салу және 67,3 км жол жөндеу жоспарлануда. Құрылыс Жастар-1, солтүстік-батыс және 8,9 шағын аудандарында жоспарлануда. Жөндеу жұмыстары Шығыс және оңтүстік-шығыс аудандарында, Өтенай, Еңбек ауылдық округтерінде жоспарланған. Ащыбұлақ және Сарыбұлақ саяжайларында 43 көшеге қиыршық тас жабыны қамтамасыз етілмек», – дейді Талдықорған қаласының әкімі Әсет Масабаев.

82% дорог Талдыкоргана в удовлетворительном состоянии

За 2022 год отремонтировано 45,4 км дорог Талдыкоргана. Построено 10,5 км новых дорог на 20 улицах. И все же есть отставания от плана в 7,8 км на 12 улицах. Причина – в недобросовестном отношении некоторых подрядных организаций.

Так, например, за неисполнение договорных обязательств по среднему ремонту материалы подрядчиков ТОО «Ярус» и ТОО «СтройПроект-21» находятся на рассмотрении суда.

«В текущем году планируется строительство 18,3 км новых и ремонт 67,3 км  дорог. Строительство планируется в жилых районах Жастар -1, Северо-Запад и 8,9 микрорайоны. Ремонт запланирован в жилых районах  Восточный и Юго-восточный, в поселках Отенай, Енбек.  В дачных обществах Ащибулак и Сарыбулак  будет обеспечено гравийное покрытие 43 улиц», – говорит аким города Талдыкорган Асет Масабаев.

5 топик

Аэроғарыштық зерттеулер арқылы 2306 га пайдаланылмайтын жайылымдық жер анықталды

Мониторинг нәтижесінде облыс орталығы аумағында 2306 жайылымдық жердің 2009 гектары қайта пайдалануға берілді. Қалған 296 гектар жердің 3 меншік иелеріне бір ай мерзімде заң бұзушылықты жою туралы хабарлама жолданды.

«Коммерциялық мақсаттағы пайдаланылмаған жерлерге келетін болсақ, қаланың оңтүстік-батыс бөлігінде 1997-2021 жылдар аралығында қолданысқа беріліп, игерілмеген 110 жер телімі анықталды.

Анықталған заң бұзушылықтарға қатысты тиісті шара қабылдау үшін ақпарат облыстық Жер ресурстарын басқару департаментіне жолданды», – деп атап өтті облыс орталығының әкімі Әсет Масабаев.  

Бұдан өзге, коммерциялық мақсаттағы жер учаскелерін бөлудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында, 2022 жылғы қараша айында пилоттық режимде екі жер теліміне қатысты «Геопортал» деректер базасында аукцион өткізілді. Бұл рәсім аукцион қатысушылары тарапынан оң бағаға ие болды.

2306 га неиспользуемых пастбищных земель выявлено в результате аэрокосмических исследований

В результате проведенного мониторинга 2009 га из 2306 выявленных неиспользуемых пастбищных земель заново приступили к использованию. Оставшимся 3-м собственникам  с 296 га  вручены уведомления об устранении нарушений в месячный срок.  

«Что касается неиспользуемых земель коммерческого назначения, выявлено 110 неосвоенных участков в Юго-западной части города, которые выданы в период с 1997 по 2021 годы.

Информация по выявленным нарушениям для принятия мер направлена в областной Департамент по управлению земельными ресурсами», – сказал аким областного центра Асет Масабаев.

Кроме того, в целях обеспечения прозрачности распределения земельных участков коммерческого назначения, в пилотном режиме в ноябре 2022 года проведен аукцион на площадке базы данных «Геопортал» по реализации двух участков. Данная процедура получила положительный отклик со стороны потенциальных участников аукциона

6 топик

Талдықорғанда тағы 30 «Сергек» камералары орнатылмақ

Бүгінге дейін Талдықорғанда көлік жүргізушілерінің жол ережелерін сақтауын қамтамасыз етіп, жолдағы қауіпсіздік мәселесін қадағалау мақсатында 5 көшеде «Сергек» бейнебақылау камералары орнатылған болатын. Олар: Балпық би – Жансүгіров, Үштөбе тас жолының Батыс бөлігі мен Алматы тас жолына шыға берісте, Жансүгіров көшесіндегі Политехникалық колледж жанында және Біржан сал мен Гаухар ана көшелерінің қиылыстарында орналасқан. 

«Комиссияның шешімімен қосымша жол-көлік оқиғалары жиі тіркелетін әрі қауіпті жол учаскелеріне қосымша 30 «Сергек» камерасын,100 жалпы бақылау камераларын, 25 жылдамдықты қадағалауға арналған бейнекамералар орнату мәселесі шешілді», – дейді Талдықорған қаласының әкімі. 

В Талдыкоргане будут установлены еще 30 камер «Сергек»

На сегодня в городе Талдыкорган в пилотном режиме для организации и обеспечения безопасности дорожного движения установлены камеры «Сергек» на 5 участках. Это пересечения улиц Балпык би – Жансугурова, Западное кольцо Уштобе и Алматы, улица Жансугурова политехнический колледж, Биржан Сал-Гаухар Ана.

«Комиссионно определены аварийно-опасные участки на которых дополнительно необходимо установить 30 комплексов «Сергек» и 100 камер общего видеонаблюдения, 25 камер фиксации скорости», – сказал аким города Талдыкорган.

7 Топик

Талдықорғанда 1000-нан астам пәтер заң талаптарына сай емес берілген

Бүгінгі күні талдықорғандықтар үшін аса маңызды мәселенің бірі – баспана мәселесі. Бүгінгі күні пәтер алуға кезекте 14 945 адам тіркелген.

Заң талаптарын бұзып қолданысқа берілген 1 026 пәтердің 210 мемлекеттік органдардың балансына берілсе, 147 факт бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметінің арнайы тексеруінде.

«Бүгінгі күні тұрғын үй комиссиясымен 457 өтінім қаралып, олардың 223 оң шешімін тапты, 107 өтінім бойынша іс сот қарауына жолданды. Басқа өтінімдер берілу барысында тағы да қаралып, уақытылы шешімдер шығарылмақ», – деді Талдықорған қаласының әкімі.

Более 1000 квартир в Талдыкоргане выданы с нарушением законодательства

Самая резонансная тема волнующая очень многих на сегодня – это квартирный вопрос. В Талдыкоргане в очереди за жильем  состоят  14 945 граждан.

Из 1 026 квартир выданных с нарушениями законодательства 210 будут переданы на баланс государственных органов, 147 фактов проверяются Антикоррупционной службой.

«На сегодня жилищной комиссии рассмотрено 457 заявок, из которых 223 получили положительное решение жилищной комисии, по 107 заявкам  иски поданы в суд. Остальные заявки будут рассмотрены по мере их подачи на жилищную комиссию»,- сказал аким города Талдыкорган. 

Мәліметпен бөлісу: