Ақсу өңірі Қоғамдық — саяси, әлеуметтік – экономикалық газеті

редакция

Меншік иесі: «Ақсу өңірі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Газет 2015 жылғы 27 қарашада 50 пайыз аудандық әкімдіктің, 25 пайыз кәсіпкер Н.Қалибековтің және 25 пайыз кәсіпкер Қ.Абдрахмановтың құрылтайшы болуымен «Ақсу өңірі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып құрылды.

Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігі байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тіркеліп, №15701-Г куәлігі берілген.

Газет аптасына бір рет жұма күні 8 бет болып 2 бояумен шығады.

 

Газет «Алатау баспа-полиграфиялық корпорациясы» ЖШС филиалы — Сарқан баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады

Жетістіктеріміз