«Қазақстан Республикасының 100 ҮЗДІК МАМАНЫ – 2022»


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫ ТУРАЛЫ

ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1.1. «ҚР-ның 100 үздік маманы – 2022» байқауын өткізу туралы ереже (бұдан әрі – ереже) Қазақстан Республикасы мамандары арасында кәсіби шеберлік конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізу тәртібі мен шарттарын айқындайды.

1.2. Конкурстың ұйымдастырушылары – “Бірлік” ЖҚ (бұдан әрі-Қор), әрбір қазақстандықтың әлеуетін іске асыру мақсатында «тең мүмкіндіктер қоғамы» идеяларын іске асыру, адами ресурстардың бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыру үшін жағдайлар жасау миссиясы болып табылады.

1.3. Конкурс 2022 жылғы 30 қаңтардан 10 наурызға дейін өткізіледі.

2. Байқаудың мақсаты мен міндеттері:

2.1. Конкурстың мақсаты – Қазақстан Республикасының үздік мамандарын анықтау, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, сондай-ақ жеңімпаз-конкурсанттардың еңбек әдістері мен тәсілдерін зерделеу негізінде ҚР-ның әртүрлі салаларының үздік қызметкерлерін көтермелеу.

2.2. Байқаудың міндеттері:

– өзін-өзі жетілдіруге ынталандыру және Қазақстан мамандарының біліктілігін арттыру;

– ҚР үздік мамандарының пулын құру;

– қатысушылар арасындағы іскерлік байланыстарды дамыту;

– қатысушылардың біліктілігін арттыру;

– мамандық имиджін арттыру.

2.3 Байқау келесі сала мамандарының санаттары арасында өткізіледі::

– мемлекеттік қызмет;

– денсаулық сақтау;

– білім;

– мәдениет және спорт;

– шағын және орта бизнес;

– құқық қорғау жүйесі;

– жұмысшы мамандықтар.

3. Конкурсты өткізу шарттары

3.1. Конкурс 2 кезеңде өткізіледі: облыстық және республикалық.

3.2. Облыстық кезеңнің тапсырмасы:

Байқауға қатысушылар таңдауы бойынша презентация немесе эссе дайындауы керек:

А) Презентация. Power Point-та қатысушы туралы шағын ақпарат дайындау: туған күні мен жері, оқу орны, жұмыс орны, сіңірген еңбегі, марапаттары, дипломдары, әдістемелік әзірлемелері, кәсіпорындағы рекордтары және т.б. Көлемі: кемінде 10 бет.

Б) Эссе. Кемінде 2 беттен тұратын «Менің мамандығымның қоғам өміріндегі рөлі» эссе дайындау. 14 қаріп, Times New Roman.

3.3. Конкурстың барлық қатысушылары үшін тең жағдайлар мен мүмкіндіктер, бағалаудың жариялылығы мен объективтілігі қағидаттары өткізудің негізін қалаушы қағидаттар болып табылады.

3.4. Конкурсқа қатысуға 1 жылдан аса жұмыс тәжірибесі бар қызметкерлер қатыса алады.

3.5. Кәсіби тәжірибе туралы және өзге де мәліметтер туралы дәйексіз ақпарат ұсынылған жағдайда Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушыны шеттету құқығын өзіне қалдырады.

3.6. Конкурсқа қатысушылар өз жұмыстарын және өтініш нысанын (1-қосымша) 2022 жылғы 20 ақпанға дейін жіберуге келесі электрондық мекенжайға жіберуге тиіс: fondbirlik@gmail.com

Байланыс тел.+7 775 888 99 50 (тек WhatsApp)

4. Конкурстық комиссия

4.1 Байқау жеңімпаздары туралы шешімді конкурстық комиссия қабылдайды. Конкурстық комиссияның құрамына бағалауға қатысатын әрбір мамандық бойынша кемінде 1 (бір) сарапшы; қоғам қайраткерлері, сарапшылар кіретін болады;

4.2. Тапсырмаларды бағалау процесінде сарапшылар әрбір қатысушы бойынша жалпы бағаны балмен (жалпы алғанда 100 балдан артық емес) қоя отырып, өлшемшарттар жиегін толтырады.

4.3. Конкурстық жұмыстарды бағалау процесі аяқталғаннан кейін қазылар алқасының уәкілетті өкілі бағалау ведомостарын жинайды және әрбір қатысушы бойынша қорытынды нәтижені есептейді.

4.4. Байқау қорытындысы бойынша конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлері тізімі «Бірлік» қорының сайтында http://www.fondbirlik.kz конкурс аяқталғаннан кейін жарияланады

4.5. Байқаудың облыстық кезеңінің жеңімпаздары мен номинанттары:

– Номинациясы бойыншы дипломдарымен;

– Конкурсқа қатысуды растайтын сертификаттармен марапатталады.

4.6. Байқаудың республикалық кезеңінің жеңімпаздары мен номинанттары «ҚР-ның 100 үздік маманы – 2022» форумына шақырылып, ресми түрде байқау жеңімпаздарының дипломдарымен марапатталады. Қор форумының өтетін күні мен орны туралы қосымша хабарланады.

5.9. Форумға қатысу, жол жүру, тұру және тамақтану бойынша шығыстар қатысушылардың өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

5. Тіркеу жарнасы

5.1 3000(үш мың) теңге мөлшеріндегі жарна өтініш нысанын берген кезде төленеді.

5.2. Жарна Конкурстық комиссия мүшелерінің жұмысына ақы төлеуге, дипломдар, сертификаттар дайындауға жұмсалады.

5.3. Төлем бойынша деректемелер қатысуға өтініш берген қатысушылардың электрондық поштасына жіберілетін болады.

Байланыс телефоны: +7 775 888 9950 Орг. комитет (тек WhatsApp)

Приложение -1

к положению о конкурсе

«100 Лучших Специалистов РК 2022»

“ҚР-ның 100 үздік маманы – 2022”

Байқауы ережесіне

Қосымша -1

Өтініш нысаны № Қатысушының аты-Жөні: Жұмыс орны(толық): Кәсібі, лауазымы: Байланыс телефоны: электрондық поштасы:
1

Мәліметпен бөлісу: