Жер туралы заңнамаға енгізілген өзгерістерге түсініктеме

Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.
Аталған заң бойынша ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, шетелдік қатысуы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына, халықаралық ұйымдарға, халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-ақ, қандастарға жеке меншікке және жалға беруге тыйым салынады.
Осылайша ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану құқығы тек қана Қазақстан азаматтарына және шетелдік қатысуы жоқ заңды тұлғаларға беріледі.
🔗 https://www.akorda.kz/


🖊 По изменениям в законодательство о земле
Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».
Законом установлен запрет на передачу в собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам.
Таким образом, сельхозземли на праве землепользования будут предоставляться только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия.
🔗 https://www.akorda.kz/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3824599277663476&id=100003403233694

Мәліметпен бөлісу: